Voor iedereen

Een kleurrijk participatieproject en ontmoetingsplek voor Schiedam West

Het idee

Talent inzetten

Iets betekenen voor een ander draagt bij aan het geluksgevoel. Wie wil dat nou niet? Met de Buurtvrouw laten we de buurt zien dat hun buur meer is dan de handicap, ziekte of het zeurende oudje. Wij geloven dat iedereen talent heeft en daarop aangesproken en ingezet wil worden. Wij ondernemen duurzaam en sociaal in producten, activiteiten en samenwerking. Dit alles in een gezellig en charmant voormalig schoolgebouw uit 1937. 

Groene parel

Zodra je de poort binnen bent ontdek je de creatieve en groene verrassing van West. Via (woord)kunst ga je langs de moestuin en het terras. Dankzij Boko Flowers, Buitenskamers Tuinontwerpen en de enthousiaste assistenten en vrijwilligers ziet het er zo gezellig en welkom uit, dat je niet anders kunt dan binnen een kijkje nemen.

Pure lunch

Buiten vind je allerlei kruiden en planten die verwerkt worden in de thee, soep en salades. Van verse koffiebonen serveren we biologische fairtrade koffie en we bakken zelf lekkere koek. Ook schenken we verse sappen van de slow juicer. Het vlees kopen we in bij slagerij Groeneveld en het brood van ‘t Vlaamsch Broodhuys bakken we vers af. 

Eerlijke handel

Wij verkopen unieke en hippe producten bij ons in het atelier gemaakt of ingekocht bij andere ateliers waar mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid werken. Hoe leuk is het om iets te hebben dat wel op elkaar lijkt, en toch de enige in de hele wereld is?! Denk aan relatiegeschenken, cadeauartikelen, kaarten, kunst en hippe producten van hout of stof. Zoveel als mogelijk – en dat is veel – wordt er gewerkt met recycle materialen. 

Zo doen we het

 • Samenwerken met de gemeente Schiedam
 • Duurzame samenwerkingsrelaties aangaan met zorginstellingen, welzijns-, bewoners- en vrijwilligersorganisaties, winkeliers, onderwijs en burgers
 • Binden van particuliere en zakelijke founders en vrienden van De Buurtvrouw
 • Winkel, theeschenkerij en atelier in één. Met cadeauartikelen, opgeknapte meubels, een kopje koffie of thee met een stukje oprechte aandacht en diverse creatieve workshops en zo anderen ontmoeten
 • Werk- en ontmoetingsplek voor kleine mensgerichte bedrijven en sociale initiatieven, tegen een maatschappelijke prijs
 • De Buurtvrouw als creatieve en verbindende spil van de wijk, die ook fungeert als de ogen en oren van de wijk
 • Personeelsbeleid dat zich kenmerkt door de mens centraal te stellen, werkzaamheden aanpassen aan de mogelijkheden van het individu
 • Bemiddeling van vraag en aanbod van burgers uit Schiedam West. Voor een kortdurende hulpvraag, binnen Schiedam, als het niet (geheel) binnen het eigen netwerk geregeld kan worden. Zoals een boodschap doen, vervoer naar zorg, hond uitlaten en een gezonde betaalbare maaltijd
 • Een plek voor (wijk)bewoners met een ondersteuningsvraag gekoppeld aan een geldstroom of indicatie. In ruil voor deze financiering levert de Buurtvrouw ondersteuning, begeleiding en/of coaching (WSW, subsidies, Participatiewet, Wmo, PGB)

 

Vormgeven aan de participatiemaatschappij

 • Iedereen wordt gezien en is welkom, de eenzaamheid neemt af
 • De Buurtwinkel brengt reuring in de wijk en vergroot de aantrekkelijkheid van de buurt
 • De Buurtwinkel biedt enkele flexplekken, zo ontstaat er ook een creatieve broedplaats waar genetwerkt kan worden en een mogelijke bron van vrijwilligers
 • De Buurtwinkel is een spil in de wijk, weet wat mensen bezighoudt en is aanvullend op een sociaal wijkteam
 • De Buurtwinkel zorgt voor meer binding in de wijk, het verbetert kwaliteit van wonen in de wijk doordat het gevoel veiligheid en de sociale controle toeneemt. Het versterkt op kleine schaal de wijkeconomie
 • De Buurtwinkel stimuleert het ontdekken van de eigen kracht van burgers door een luisterend oor te bieden, even mee te denken en eventueel een kleine start te maken door bijvoorbeeld samen te bellen met iemand uit het netwerk
 • De Buurtwinkel stimuleert burgerkracht door het initiëren van bijvoorbeeld een opruimactie na jaarwisseling, Opzoomeren, Zwerf Afval Pakken, de buurtpicknick et cetera
 • Er ontstaat een netwerk van informele zorgcircuits, waardoor minder snel beroep op professionele hulpverleners wordt gedaan
 • Door het bieden van verschillende ondersteuningstrajecten kunnen burgers meedoen, leren, ervaren, kan men meer eigenwaarde ontwikkelen en het zelfvertrouwen vergroten door persoonlijke groei. Voor de een resulteert dit in het ontwikkelen van een dagritme of arbeidsethos, voor de ander een opstap naar een (betaalde) baan
 • De Buurtwinkel draagt er toe bij dat Schiedam een gemeente is waar burgers levensloopbestendig plezierig en langer zelfstandig kunnen blijven wonen
 • Door het aangaan van duurzame samenwerkingen en relaties aan te gaan met founders ontstaat er een breed netwerk en draagkracht

Voor iedereen een plekje!

Met René als inspiratiebron
 • Maatschappelijk relevant ondernemen en een veilige haven bieden met de Buurtvrouw
 • Buren en mensen met afstand tot het gewone leven, stimuleren volledig deel te nemen aan de maatschappij
 • Een springplank bieden naar zingevend en passend werk, al dan niet betaald
 • Met en voor buren, mensen, met als uitgangspunten eigen kracht en wederkerigheid
 • Door het leggen van verbindingen, het netwerk van buren vergroten
 • Schiedam West laten zien dat hun buur meer is dan de handicap, ziekte of het zeurende oudje
 • Vanuit het geloof dat iedereen talent heeft, hierop aangesproken en ingezet wil worden
 • Iets voor een ander betekenen draagt bij aan het geluksgevoel
 • De wens om Schiedam West nieuw leven in te blazen en sterker te maken
 • Uit marktonderzoek blijkt dat er grote behoefte is aan een laagdrempelige ontmoetingsplek
 • Uit de sociale index van de gemeente blijkt West kwetsbaar, vooral rond sociale binding
 • De wens om duurzaam te ondernemen zowel in producten, activiteiten als in samenwerking
 • Mede mogelijk maken dat buren betekenisvolle invulling geven aan eigen en elkaars leven en ondertussen de wijkeconomie op kleine, toch zeer relevante schaal versterken

Welke vormen van ondersteuning biedt de Buurtvrouw?

Vaste leer- en werkplekken

Deze plekken worden aangeboden in trajecten en zijn bedoeld voor mensen die zich, in de breedte, kunnen ontwikkelen met behulp van creatieve en/of dienstverlenende activiteiten. En training/coaching nodig hebben om deze vaardigheden te behouden. De beschermde maatschappelijke en contextrijke omgeving is hierbij een belangrijke voorwaarde (WLZ, PGB, WMO).

Doorstroom leer- en werkplekken

Deze plekken worden aangeboden in trajecten. Ze zijn gereserveerd voor mensen, waarbij de verwachting is dat ze zich zo kunnen ontwikkelen, dat na afloop van het traject bemiddeling naar een reguliere werkplek reëel is.

Werkervaringsplekken

Deze plekken worden aangeboden in trajecten en zijn bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn. Bij de Buurtvrouw kunnen zij weer werken aan arbeidsethos, wennen aan werkritme en -structuur. Werken aan eigenwaarde door een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierbij krijgen zij de kans om nieuwe vaardigheden te leren, kennis te delen en een netwerk op te bouwen. Zo wordt de stap naar een betaalde baan verkleind.

 

Vrijwilligersplekken

Deze plekken zijn gereserveerd voor vrijwilligers, doeners, mensen die vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid hun steentje willen bijdragen.

Flexibele steunstructuur in de wijk

In de wijk wordt de flexibele steunstructuur opgezet. Het initiëren, faciliteren en organiseren van (korte) burenhulp bij medische of sociale noodzaak. Hulp die niet in het eigen netwerk van de buren op te lossen is.

Cursus- en trainingsaanbod

Het cursus- en trainingsaanbod is een groeimodel. Training on-the-job wordt binnen alle facetten van De Buurtvrouw aangeboden. Het totale aanbod en de groei van het aanbod, wordt afgestemd op de wens, vraag en noodzaak.

* De duur van al deze trajecten is afhankelijk van het individu en de leer-, hulp- en  ondersteuningsvragen.

 

Het ontstaan

De Buurtvrouw is ontstaan vanuit de droom een fijne werkplek te realiseren voor onze zoon René. Hij heeft veel talent en Downsyndroom. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen met een beperking, niet alleen iets vragen of nodig hebben, maar ook iets kunnen geven of betekenen voor een ander. Hun talenten zijn er wel degelijk, alleen niet altijd direct of makkelijk zichtbaar. Wanneer er een gelegenheid is waar zij ten volle hun kennis, kunde en kwaliteiten kunnen laten zien, dan krijgen zij de gelegenheid naar eigen kunnen te participeren en daarmee maken zij Schiedam een stuk mooier, levendiger, minder eenzaam, gezelliger en schoner.

Laten zien dat elk mens alles in zich heeft

Mensen zonder beperking tonen vaak alleen hun kracht, terwijl bij mensen met een beperking vaak alleen de kwetsbaarheid zichtbaar is. Een andere directe reden om De Buurtvrouw op te richten, is de toenemende leegstand van panden in West. Door diverse omstandigheden zijn ook problemen en meer armoede in de buurt ontstaan. Dit komt de sociale binding niet ten goede, en is merkbaar in de sfeer en het uiterlijk van de buurt. Hoogste tijd om de buurt een creatieve boost te geven.

Buurtkwaliteit positief beïnvloeden

Veel buren missen, net als De Buurtvrouw, een gezellige ontmoetingsplek met lekkere en betaalbare koffie. Om te praten en samen te werken aan gezamenlijke doelen, die de kwaliteit van de buurt positief beïnvloeden en de wijkeconomie op kleine schaal versterken. Om dit doel te bereiken, organiseert De Buurtvrouw diverse buurtactiviteiten, zoals met elkaar picknicken, wandelen en de straat opruimen.