Blog

10 Vragen aan Miranda

Zaterdag 29 augustus wordt de Buurtvrouw officieel geopend. In de nieuwe AS, het maandblad voor de Activiteitensector, beantwoordt Miranda alvast 10 vragen.

Miranda is ambitieus. Over 5 jaar zijn bij de Buurtvrouw minsten veertig buren actief betrokken bij de diverse onderdelen. Maar in september wordt vooralsnog rustig gestart met een beperkt aantal functies voor assistenten. Ja, de werkervaringsplekken worden ingevuld door assistenten. Een assistent leert en helpt anderen; ‘cliënt’ is dan een te passieve benaming die niet aansluit bij de missie en visie van de Buurtvrouw. Want de Buurtvrouw wil verbinden, met een creatieve ontmoetingsplek voor de buurt.

Lees hier het volledige artikel

Bron: AS augustus/september 2015