ANBI

Stichting de Buurtvrouw is op 14 maart 2014 opgericht en is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

ANBI formulier publicatieplicht 2020(.PDF)

Organisatie

Weergave van de organisatie

MKBA

Zoals gezegd verbindt Buurtvrouw de buurt, wordt het saamhorigheidsgevoel versterkt, nemen individualisering en vereenzaming af. De wijkeconomie verbetert door in de buurt in te kopen. De koffie is fair trade, artikelen zijn gemaakt van gerecycled materiaal door mensen met een (arbeids)beperking en/of creatieve buurtgenoten en kunstenaars. De straat, de buurt, de stad Schiedam wordt leuker met en door Buurtvrouw.

Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse
Hoewel zogenaamde sociale impact, je zelf beter of nodig voelen door de activiteiten en het werkelijk gezien worden door Buurtvrouw niet in geld is uit te drukken kan wel door objectief te meten de maatschappelijke relevantie bepaald worden.
Het bestuur van Buurtvrouw heeft het adviesbureau Lysias gevraagd een maatschappelijke kosten/baten analyse te maken. De afbeelding geeft duidelijk weer wat de, soms verrassende, in korte tijd al zeer positieve uitkomsten van het rapport waren.

De afbeelding is er ook als PDF

Jaarverslagen

Sociaal Jaarverslag 2020 (.PDF)

Financieel Jaarverslag 2020 (.PDF)

Overige gegevens

RSIN fiscaal nummer 853829986
Kamer van Koophandel nummer 60255234
BTW-nummer 853829986B01
Bankrekeningnummer NL10 RABO 0191 9362 00
WTZI erkend + AGB code 98104127 (WLZ/PGB, PGB/Wmo)

Onderscheidingen en prijzen

Donateurs

Samenwerkingen

Wij werken o.a. samen met: